سبد خرید

آموزش حقوق شهروندی

۳۰,۰۰۰ تومان
رشد و توسعه جوامع بشری در سایه تلاش ها و فعالیت های طولانی مدت انسانی منجر به برپایی کانون‌های انسانی شده است که از آن به عنوان جامعه شهری یاد می‌شود گسترش شهرها پیچیدگی رویدادها و واکنش‌ها و افزایش تاثیرات متقابل شهر و شهرنشینان لزوم و بررسی و کنکاش در این حوزه را روشن می‌سازد و از آنجا که بسیاری...

احکام اوانی (ظروف طلا و نقره)

۲۴,۰۰۰ تومان
کتاب پیش روی شما انعکاس درس خارج فقه معظم له، دریکی از ابواب فقه بر اساس کتاب عروه الوثقی است که با اجازه حضرتشان و به کوشش فضلایی همچون حجج اسلام و المسلمین علی اکبر تلافی و روح الله علیرضا لو، محمدهادی بلالی، احمد عزیزی، میثم آسوپا و مهندس سید سعید حسینیان از گفتار به نوشتار تبدیل شده و باهمت...

الزامات ارائه خدمت در مراکز تماس مشترى بر اساس استاندارد

۵۵,۰۰۰ تومان
همه واحدهاي فعال در حوزه كسب و كار مايلند تا از طريق كانال هاي مناسب با مشتريان خود در ارتباط باشند و نيازمندي ها و نظرات آنها را بشنوند و در همين راستا هر روز خدماتي بهتر و متفاوت تر از قبل و منطبق با خواست مشتريانشان ارائه نمايند. امروزه مراكز تماس مشتريان همسو با گسترش فضاي رقابتي كسب و...

برررسی بافتی خون (خون شناسی)

۱۰,۰۰۰ تومان
خون یکی از اصلی ترین و مهمترین بافتهای بدن می باشد. آشنایی با این بافت یکی از اصولی ترین و حیاتی ترین راه برای جلوگیری از درمان بیماریهای گوناگون خواهد بود. « خون به واسطه گردش در داخل عروق خونی عامل اصلی توزیع مواد غذایی، اکسیژن و حرارت در بدن و انتقال دی اکسید کربن و مواد زاید حاصل از...

بررسی و تحلیل بازار خدمات پس از فروش خودرو در گذشته و آینده

۱۲,۰۰۰ تومان
خدمات پس از فروش به طور سنتى به صورت بخشى مهم و سودمند در تجارت خودرو در آمده است. توليدكنندگان وسائل نقليه و توليدكنندگان رده اول قطعات خودرو، هر دو به صورت تجربى دريافته اند كه بازار خدمات پس از فروش حساسيت كمترى نسبت به قيمت دارند و در دوره هايى كه فروش خودروهاى نو با ركود مواجه است، نسبت...

قوانین و مقررات خودرو

۳۰,۰۰۰ تومان
امــروزه خریــد و اســتفاده روزافــزون مــردم از خــودرو بــه اوج خــود رســیده و ایــن مهــم نیــاز بــه قوانیــن و مقــررات در ایــن حــوزه را بیــش از پیــش نمایــان مــی کنــد . البتــه در ایــن خصــوص گامهــای بســیار موثــری توســط نهادهــای تقنینــی صــورت گرفتــه اســت . اطــلاع خــودرو ســازان و مصــرف کننــدگان از مقــررات و قوانیــن حــوزه خــودرو ، بخــش مهمــی...

مجموعه استاندارد هاى عملیات حمل و امداد سیار

۱۲,۰۰۰ تومان
وسايل نقليه اي كه بعلت خرابي يا تصادف توان جابجايي نداشته باشند، موقعيت پر ريسك و خطرزايي را براي مسافرين آن و بقيه عابرين جاده اي بوجود آورده و همچنين عامل تراكم ترافيك خواهند شد. حضور سريع و به موقع يك امدادگر در اين موقعيت به معني كاهش ريسك هاي آن خواهد بود.در این کتاب سعی بر آن است تا...

مدیریت و انگیزش کارکنان مرکز تماس

۵۵,۰۰۰ تومان
امروزه نقش به سزاي مديريت در پيشبرد اهداف و موفقيت هاي سازمانها بر هيچ كس پوشيده نيست. بدون شك مديريت بدون انگيزش كاركنان فاقد اثر بخشي لازم خواهد بود. كتاب حاضر از آن جهت براي ترجمه برگزيده شد كه موضوع مديريت و انگيزش كاركنان را بصورت اختصاصي در مركز تماس مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب با بيان مجموعه...

مروری بر ویروس پاپیلومای انسانی

۲۰,۰۰۰ تومان
ویروس پاپیلومای انسانی ویروسی است که از طریق تماس پوست با پوست مانند روابط جنسی رابطه دهانی یا مقعدی یا هر رابطه ای که نواحی جنسی دخیل باشند انتشار می یابد. احتمال عفونت با hpv با افزایش تعداد شریک های جنسی که یک نفر یا شریک های جنسی فرد دارد افزایش می یابد. تخمین زده می شود که حدود ۸۰...
در حال بارگذاری ...