سبد خرید

مدیریت و انگیزش کارکنان مرکز تماس

۵۵,۰۰۰ تومان
امروزه نقش به سزاي مديريت در پيشبرد اهداف و موفقيت هاي سازمانها بر هيچ كس پوشيده نيست. بدون شك مديريت بدون انگيزش كاركنان فاقد اثر بخشي لازم خواهد بود. كتاب حاضر از آن جهت براي ترجمه برگزيده شد كه موضوع مديريت و انگيزش كاركنان را بصورت اختصاصي در مركز تماس مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب با بيان مجموعه...
در حال بارگذاری ...