سبد خرید

قوانین و مقررات خودرو

موجودی: موجود در انبار

30,000 تومان

امــروزه خریــد و اســتفاده روزافــزون مــردم از خــودرو بــه اوج خــود رســیده و ایــن مهــم نیــاز بــه قوانیــن و مقــررات در ایــن حــوزه را بیــش از پیــش نمایــان مــی کنــد . البتــه در ایــن خصــوص گامهــای بســیار موثــری توســط نهادهــای تقنینــی صــورت گرفتــه اســت . اطــلاع خــودرو ســازان و مصــرف کننــدگان از مقــررات و قوانیــن حــوزه خــودرو ، بخــش مهمــی از حقــوق شــهروندی در جامعــه بــه شــــمار مــی آیــد . همانگونــه کــه حــق هــر خــودرو ســازی اســت کــه در بــازار رقابــت خــودرو محصــولات خــود را بــدون دقدقــه و بــا سیاســتها ، شــرایط و ضوابــط تعییــن شــده عرضــه نمایــد ، حــق خریــداران و مصــرف کنندگان خــودرو نیــز در قوانیــــن و مقــــررات دیــده شــده و آگاهــی از این حقــــوق ، استـــفاده از خــــودرو را لذت بخش تر کرده و از تضییع حقوق طرفین (خودروساز و خودرو سوار ) جلوگیری می کند. نویسندگان و گردآورندگان کتابی که پیش رو دارید سعی بر آن داشته اند تا با گردآوری مجموعه قوانین و مقررات خودرو حقوق و تکالیف خودروسازان و واردکنندگان و مصرف کنندگان را در مجموعه واحدی به خواننده ارائه نمایند
تعداد:
مقایسه
شناسه محصول: HA-10-1
زبان

نويسنده/نويسندگان

, ,

قطع

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !
در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.